Cuốn sách dịch từ quyển Case Files Internal Medicine nổi tiếng. Cuốn sách mà các bạn sinh viên, các bạn hành nghề y khoa đang tìm đọc.

Nhờ tính cập nhật mới, hướng người đọc cách nhìn nhận vấn đề. Chỉ cho chúng ta biết cách đối mặt các trường hợp lâm sàng cụ thể ra sao.

60 Ca lâm sàng nội khoa theo phong cách USMLE. Một kì thi nội trú uy tín bậc nhất của nước Mỹ với nền y khoa hiện đại. Đầy đủ các bước tiếp cận, các cận lâm sàng cần phải làm và hướng xử trí, điều trị như thế nào hợp lý. Mọi thứ đều được phiên dịch thành tiếng việt ở cuốn sách này.