Sách “Xét nghiệm Vi sinh lâm sàng” được biên soạn trên cơ sở chương trình đào tạo đã được Hội đồng khoa học Bộ Y tế thẩm định và phê duyệt, theo phương châm: kiến thức cơ bản, hệ thống; nội dung chính xác, khoa học; cập nhật các tiến bộ khoa học, kỹ thuật hiện đại và thực tiễn của Việt Nam. Sách được biên soạn bởi các Giáo sư, Tiến sỹ, Bác sỹ đang công tác tại Bệnh viện Bạch Mai và đã được Bộ Y tế ban hành theo công văn số 727/BYT-K2ĐT ngày 20/02/2012.

Các bạn tải tài liệu tại đây nhé DOWNLOAD