1. Yếu tố bệnh nhân ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc là:

A. Thói quen

B. Công việc

C. Điều kiện sống

D. Mức thu nhập

E. Cân nặng

2. Các yếu tố của cơ thể ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc được nêu dưới đây, ngoại trừ:

A. Giới tính

B. Giống nòi

C. Bệnh lý

D. Nhóm máu

E. Cơ địa

3. Các yếu tố của bệnh nhân có ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc, ngoại trừ:

A. Giống nòi

B. Thói quen

C. Tuổi tác

D. Bệnh lý

E. Cơ địa

4. Độc tính của Isoniazid (INH) đối với gan tăng lên khi dùng kết hợp với thuốc sau :

A. Quinidin

B. Propranolol

C. Digitoxin

D. Rifampicin

E. Ampicilin

2. Cần giảm liều Isoniazid ở bệnh nhân:

A. Suy thận

B. Suy gan

C. Suy tim

D. Phụ nữ có thai

E. Viêm đa dây thần kinh

Trên đây là mẫu các câu hỏi trắc nghiệm bộ môn dược lý. Bộ câu hỏi gồm 97 trang chia thành từng chương để dễ dàng trong ôn tập.

+ Các bạn tải tài liệu tại đây nhé: TẢI NGAY