Sách “Thực tập Hoá sinh” do các thày cô giáo Bộ môn Hoá sinh Trường Đại học Y Hà Nội viết đã được Nhà xuất bản Y học xuất bản vào năm 1993 và tái bản vào năm 1995. Lần này, sách được biên soạn lại nhằm mục đích cập nhật những thông tin mới, những thí nghiệm mới phù hợp với những kỹ thuật và máy móc hiện đại mà bộ môn được trang bị hiện nay.

Mục đích của sách “Thực tập Hoá sinh” xuất bản lần này chẳng những là để sinh viên nắm bắt được những nguyên tắc cơ bản trong thực hành hoá sinh. Còn để sinh viên có thể thực hiên được những thí nghiệm chứng minh cho các lý thuyêt về cấu tạo hoá học và chuyển hoá của các sinh chất và phần nào làm quen với một số xét nghiệm hoá sinh thường được sử dụng trong lâm sàng. Ngoài ra, các tác giả đã bổ sung một số kiến thức chuyên sâu và hiện đại về thực hành hoá sinh để học viên sau đại học cũng có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo.

Để phục vụ cho các mục đích trên, nội dung của cuốn sách “Thực tập Hoá sinh” gồm hai phần chính:

Phần 1 là phần những nguyên tắc cơ bản về thực hành hoá sinh, gồm 10 chương: An toàn trong phòng thí nghiệm, cách sử dụng và bảo quản dụng cụ, đơn vị và hệ thống đo lường, phương pháp cân, thuốc thử trong phòng thí nghiệm, cách lấy và bảo quản bệnh phẩm, phương pháp quang phổ, điện di, săc ký và phương pháp kiểm tra chất lượng xét nghiệm.

Phần 2 là phần những thí nghiệm về cấu tạo hoá học và chuyển hoá các chất, cũng gồm 10 chương: Enzym, oxy hoá khử sinh học, cấu tạo hoá học và chuyển hoá glucid, lipid, acid amin và protein, hemoglobin, acid nucleic, sự trao đổi muối – nước, khí máu và sự thăng bằng acid-base.

Ngoài ra, để sinh viên tiện tham khảo giá trị các thông số hoá sinh thường đươc sử dụng trong thực tế lâm sàng, chúng tôi có giới thiệu thêm Bảng giá trị các thông số hóa sinh của người Việt Nam bình thường.

Mục lục giáo trình

Phần 1 – Những nguyên tắc cơ bản về thực hành hóa sinh
Phần 2 – Những thí nghiệm về cấu tạo hóa học và chuyển hóa

+ Các bạn tải sách tại đây nhé: TẢI NGAY