Xin  chào  các  bạn,  đây  là  quyển  sách  triệu chứng có thể  nói là khá hay phù hợp cho các bạn sinh viên tìm hiểu đọc. Chúng tôi dịch cuốn sách này, cái mà chúng tôi thu được là kiến thức từ nó, thành quảnày chúng tôi sẽ  share miễn phí hoàn toàn cho các bạn,  đặc  biệt  là  sinh  viên  CTUMP.  Thay  mặt  nhóm dịch xin gửi đến các bạn quyển sách này.Cũng vì kiến thức có hạn nên sẽ  không tránh khỏi  sai  sót.  Hy  vọng  nhận  được  sự  góp  ý  các  quý thầy (cô) và các bạn.

MỤC LỤC

Chương 1: Những nguyên tắc chung khi hỏi bệnh  ……………………………..  1

Chương 2: Khai thác bệnh sử nâng cao  …………………………………………..  23

Chương 3. Các nguyên tắc cơ bản trong thăm khám thực thể  ……………  39

Chương 4. Bệnh sử bệnh lý tim mạch  ……………………………………………..  63

Chương 5. Thăm khám bệnh lý tim mạch  ………………………………………..  81

Chương 6. Thăm khám chi dưới và bệnh lý mạch máu ngoại biên  …….  124

Chương 7. Sự tương quan giữa dấu hiệu lâm sàng và bệnh lý tim mạch ……………………………………………………………………………………………….  135

Chương 8. Tóm tắt thăm khám và cận lâm sàng chẩn đoán bệnh lý tim mạch ……………………………………………………………………………………………….  167

Chương 9. Bệnh sử bệnh lý hô hấp  ……………………………………………….  187

Chương 10. Thăm khám bệnh lý hô hấp  ………………………………………..  201

Chương 11. Sự tương quan giữa dấu hiệu lâm sàng và bệnh lý hô hấp……………………………………………………………………………………………………….  220

Chương 12. Tóm tắt thăm khám và cận lâm sàng chẩn đoán bệnh lý hô hấp  ………………………………………………………………………………………………….  237

Chương 13. Bệnh sử bệnh lý tiêu hóa  ……………………………………………  251

Chương 14. Thăm khám bệnh lý tiêu hóa  ………………………………………  265

Chương 15. Sự tương quan giữa dấu hiệu lâm sàng và bệnh lý đường tiêu hóa  ……………………………………………………………………………………………  321

Chương 16. Tóm tắt thăm khám và cận lâm sàng chẩn đoán bệnh lý tiêu hóa  ………………………………………………………………………………………………….  334 

Chương 17. Bệnh sử bệnh lý tiết niệu – sinh dục  ……………………………  348

Chương 18. Thăm khám bệnh lý tiết niệu – sinh dục  ………………………  358

Chương 19. Tóm tắt thăm khám và cận lâm sàng chẩn đoán bệnh lý tiết niệu sinh dục  …………………………………………………………………………………….  376

Chương 20. Bệnh sử bệnh lý huyết học  …………………………………………  388

Chương 21. Thăm khám bệnh lý huyết học  ……………………………………  393

Chương 22. Tóm tắt thăm khám và cận lâm sàng chẩn đoán bệnh lý huyết học  …………………………………………………………………………………………  409

Chương 23. Bệnh sử bệnh lý khớp  ………………………………………………..  427

Chương 24. Thăm khám bệnh lý khớp  …………………………………………..  436

Chương 25. Sự tương quan giữa dấu hiệu lâm sàng và bệnh lý khớp……………………………………………………………………………………………………….  484

Chương 26. Tóm tắt thăm khám và cận lâm sàng chẩn đoán bệnh lý khớp  ………………………………………………………………………………………………..  511

Chương 27. Bệnh sử bệnh lý nội tiết …………………………………………….  523

Chương 28. Thăm khám bệnh lý nội tiết  ………………………………………..  529

Chương 29. Sự tương quan giữa dấu hiệu lâm sàng và bệnh lý nội tiết  …………………………………………………………………………………………………..  555

Chương 30. Tóm tắt thăm khám và cận lâm sàng chẩn đoán bệnh lý nội tiết  …………………………………………………………………………………………………..  577

Chương 31. Bệnh sử bệnh lý thần kinh  ………………………………………….  585

Chương 32. Thăm thần kinh: 12 đôi dây thần kinh sọ  ……………………..  597

Chương 33. Thăm khám thần kinh: ngôn ngữ và thần kinh cao cấp……………………………………………………………………………………………………….  640 

Chương 34. Thăm khám bệnh lý thần kinh ngoại biên  …………………….  650

Chương 35. Sự tương quan giữa dấu hiệu lâm sàng và bệnh lý thần kinh  …………………………………………………………………………………………………  696

Chương 36. Tóm tắt thăm khám và cận lâm sàng chẩn đoán bệnh lý thần kinh  …………………………………………………………………………………………………  729

Chương 37. Bệnh sử và thăm khám sức khỏe tâm thần  …………………..  741

Chương 38. Thăm khám bệnh lý mắt và tai mũi họng  ……………………..  759

Chương 39. Thăm khám vú  ………………………………………………………….  797

Chương 40. Thăm khám da liễu, móng và khối u ở da …………………….  804

Chương 41. Thăm khám bệnh lý truyền nhiễm ………………………………  837

Chương 42. Thăm khám các bệnh lão khoa  ……………………………………  847

Chương 43. Thăm khám bệnh lý cấp cứu ………………………………………  855

Chương 44. Thẩm định cái chết  ……………………………………………………  861

+ Các bạn tải sách tại đây nhé: TẢI NGAY