+ Kể từ khi ấn bản đầu tiên của Textbook of Adult Emergency Medicine được xuất bản hai mươi năm trước, đã có sự thay đổi lớn trong cách thức cấp cứu. Điều này đã xảy ra cả ở các quốc gia nơi thuốc cấp cứu ban đầu được phát triển và ở những nơi mà ứng dụng của nó bị hạn chế vì chi phí. Cấp cứu y khoa hiện được coi là nền tảng của phản ứng với bệnh cấp tính bất kể nguồn lực.Dựa trên sự thành công của các phiên bản trước, nó bao gồm tất cả các chủ đề chính liên quan đến thực hành cấp cứu y khoa.

+ Các bạn tải sách ở đây nhé: TẢI NGAY