Trang xin chia sẻ tới mọi người tài liệu tập huấn sử dụng thuốc hợp lý trong điều trị. Đây là bộ tài liệu được vụ điều trị của bộ y tế biên soạn. Sau đây là vài dòng giới thiệu được trích dẫn từ sách đến các bạn.

“Để tăng cường năng lực đào tạo liên tục kiến thức sử dụng thuốc của các HĐT và ĐT bệnh viện, Bộ Y tế với sự hỗ trợ của Chương trình hợp tác Y tế Việt Nam – Thụy Điển đã biên soạn cuốn Tài liệu tập huấn “Sử dụng thuốc hợp lý trong điều trị” (tài liệu dùng cho đào tạo liên tục bác sĩ, dược sĩ bệnh viện).

Tài liệu tập huấn có nội dung mang tính thiết thực và tính thực tiễn cao nhằm mục đích cung cấp những kiến thức cơ bản về sử dụng thuốc hợp lý cho bác sĩ, dược sĩ bao gồm: lựa chọn thuốc đúng, liều dùng đúng và sử dụng thuốc tối ưu.”

+ Các bạn tải tài liệu tại đây nhé: TẢI NGAY