Trang xin chia sẻ mọi người quyển sách dịch về tiếng anh y khoa. SỔ TAY NGƯỜI HỌC TIẾNG ANH Y KHOA (A HANDBOOK FOR MEDICAL ENGLISH LEARNERS).

Được biên soạn bởi nhóm tác giả Nguyễn Phước Vĩnh Cố, Tôn Nữ Thanh Thảo, Tôn Nữ Hải Anh, Bảo Nguyên. Mọi người có thể tải ngay và tham khảo tài liệu này cho việc học ngoại ngữ sau đây.

+ Các bạn tải tài liệu tại đây nhé: TẢI NGAY