Viêm phúc mạc bẩm sinh 

Viêm phúc mạc mắc phải 

Viêm phúc mạc phân su 

Lao phúc mạc 

Chọc dò dưới hướng dẫn siêu âm 

Các bạn tải tài liệu tại đây nhé DOWNLOAD