Vài lời từ tác giả nhóm dịch:

Cuốn sách này được dịch từ cuốn Netter’s atlas of human physiology. Nội dung cuốn atlas bao gồm những hình ảnh minh họa sinh động, cụ thể kèm theo chú thích ngắn gọn, đầy đủ về sinh lý cơ thể người, giúp nâng cao hiệu quả học tập các sách giáo trình sinh lý học và ứng dụng vào lâm sàng nhiều hơn với atlat sinh lý.

Cuốn atlas bao gồm các phần: tim mạch, thận, tiêu hóa, hô hấp, nội tiết, thần kinh, cơ. Do kiến thức hạn hẹp của nhóm dịch nên cuốn sách không thể tránh khỏi những thiếu sót. Mong bạn đọc lượng thứ và đóng góp ý kiến để những cuốn sách lần sau được hoàn thiện hơn.

+ Các bạn tải sách tại đây nhé: TẢI NGAY