Hôm nay, Trang vừa sưu tầm được một tài liệu hay hay về HỒI SỨC NỘI KHOA nên chia sẻ đến các bạn để chúng ta cùng nhau tham khảo.

Các bạn tải tài liệu tại đây nhé DOWNLOAD

Một phần nội dung trong tài liệu

Cách tính và bù dịch NaCL 3% điều trị giảm Na

BN nam 70kg, vào viện Na máu = 110 mmol/L, co giật, hôn mê. Khám xác định có giảm thể tích máu. Điều trị bằng truyền NaCL 3% thế nào?

TÍNH TOÁN:

-Khi truyền 1L dịch NaCL 3%, thì Na máu tăng lên dự kiến:

∆ Na = (513 – 110)/( 60% X 70 kg + 1) = 9,37 mmol/L

-Do tăng Na cấp tính nên cần truyền NaCL 3% để tăng 2 mmol/giờ trong 2 giờ. Lượng dịch cần dùng để Na mong muốn tăng thêm 4 mmol/L là: 4/9,37= 0,4 (L) hay 400ml

– Tốc độ truyền là: 400ml/2 giờ = 200 ml/giờ

– Trong 22 giờ còn lại cần tăng thêm Na máu 12-4= 8mmol/L hay 800ml

– Vậy trong 22 giờ còn lại, mỗi giờ truyền: 800ml /22 giờ = 36 ml/giờ

– Trong ngày thứ 2: điều trị làm tăng thêm 6 mmol/l/ 24 giờ hay 600ml NaCL 3%. Vậy 1 giờ sẽ truyền là 600ml/24g = 25 ml/giờ

VD: BN nữ 80 tuổi vào cấp cứu vì sốt, thở nhanh, da khô. HA 134/75 mm Hg. Na máu 165 mmol/L. Trọng lượng 70 kg.

– Xác định: tăng Na máu có giảm thể tích máu, không co giật TBW = (0,5 x 70) = 35 L

Dùng dịch NaCL 4,5‰ để giảm Na máu. Truyền 1 L NaCL 0,45% sẽ giảm Na máu là (77 – 165) / (35 + 1) = – 2,44 mmol.

Theo hướng dẫn: giảm 10 mmol/L Na trong 24 giờ.

Như vậy lượng dịch cần truyền/ 24 giờ là (10 : 2,44) = 4,1 L.

Khoảng 1,5 L sẽ được thêm vào đối với mất nước bắt buộc (sốt, thở nhanh), do đó tổng số dịch cần là 5,6 L NaCL 4,5‰/ 24giờ hoặc 275 ml/h.

Sau 24 giờ: tiếp tục giảm Na máu 8 mmol/l /ngày.

Các bạn tải tài liệu tại đây nhé DOWNLOAD

Chào mừng bạn đến với trang tài liệu y khoa miễn phí! Đây là nơi chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm và tin tức mới nhất trong lĩnh vực y khoa. Mình hy vọng rằng bạn sẽ thích trang của mình và tìm thấy những thông tin hữu ích lĩnh vực y khoa.

Để nhận thêm nhiều tài liệu cập nhập mới nhất và miễn phí về y khoa hãy follow like Fanpage:

Facebook: https://www.facebook.com/tailieuykhoa.thuvienykhoa.tonghoptailieuykhoa

Website : https://tailieuykhoamienphi.com/