+ Màu sắc sống động đầy đủ, Rogers’ Textbook of Pediatric Intensive Care, tiếp tục truyền thống xuất sắc của nó như là tiêu chuẩn vàng trong lĩnh vực này.

+ Trong hơn 25 năm, độc giả đã chuyển sang tài nguyên toàn diện này để giải thích rõ ràng về các nguyên tắc cơ bản của bệnh hồi sức và chấn thương cũng như cách áp dụng các nguyên tắc này vào thực tiễn lâm sàng.

+ Trong ấn bản lần thứ 5, hơn 250 cộng tác viên toàn cầu mang đến cho bạn những thông tin cập nhật về phương pháp điều trị, công nghệ và kết quả về bệnh tật ở trẻ em.

+ Các bạn tải sách tại đây nhé: TẢI NGAY