[Ngoại Văn] Lippincott Illustrated Reviews Pharmacology Bản Thứ 7th. Tài nguyên súc tích này có văn bản rõ ràng, hiệu quả và hàng trăm hình ảnh minh họa giúp chia nhỏ thông tin phức tạp để xem xét nhanh chóng. Các hình ảnh tuần tự trình bày các cơ chế hoạt động và tập trung vào việc hiển thị hơn là cho học sinh biết cách hoạt động của ma túy và các câu hỏi ôn tập kèm theo câu trả lời giúp luyện thi hiệu quả và thiết thực.

Thông tin thuốc cập nhật phản ánh tài liệu dược lý mới nhất, có liên quan đến lâm sàng. Định dạng phác thảo có thể tiếp cận chắt lọc thông tin phức tạp để xem xét dễ dàng hơn. Lippincott Illustrated Reviews Pharmacology Bản Thứ 7th Hình ảnh minh họa chất lượng cao giúp củng cố sự hiểu biết một cách chi tiết và sống động. Các câu hỏi ôn tập nâng cao có câu trả lời kiểm tra sự hiểu biết của học sinh và xác định các lĩnh vực cần nghiên cứu thêm.

+ Các bạn tải sách tại đây nhé (Download book free here): TẢI NGAY