1. Giới thiệu thuật ngữ 

2. Nguy cơ động kinh ở trẻ sốt co giật 3. Các hội chứng động kinh liên quan 

4. Bàn luận 

Các bạn tải tài liệu tại đây nhé DOWNLOAD