THÔNG TIN SÁCH:

Tác giả: PGS. TS. Tạ Thành Văn

Nhà xuất bản: Bộ Y Tế

Năm xuất bản: 2011

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chuyên ngành: Hóa Sinh Học

Lời giới thiệu

Thực hiện Luật Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế đã ban hành Chương trình khung đào tạo đại học ngành Y tế. Trường Đại học Y Hà Nội đã chủ động biên soạn nhiều tài liệu phục vụ cho công tác dạy và học cho các các môn khoa học cơ bản, y học cơ sở và các chuyên ngành thuộc lĩnh vực y học lâm sàng dựa trên khung chương trình trên nhằm từng bước xây dựng bộ sách chuẩn của trường phục vụ cho công tác đào tạo nguồn nhân lực y tế.

Sách Hóa sinh được biên soạn dựa trên chương trình giáo dục của Trường Đại học Y Hà Nội và Bộ Y tế trên cơ sở chương trình khung dành cho đối tượng Cử nhân kỹ thuật xét nghiệm Y học đã được phê duyệt. Cuốn sách gồm 3 phần chính: Cấu tạo chất, Chuyển hóa chất, Hóa sinh mô và cơ quan.

+ Các bạn tải sách tại đây nhé: TẢI NGAY