Tổng quan  

Chụp cắt lớp vi tính 

Các kiểu thoát vị rốn và tắc ruột 

Các bạn tải tài liệu tại đây nhé DOWNLOAD