+ Sản phẩm của một trung tâm quốc tế xuất sắc về giảng dạy và thực hành y khoa và phẫu thuật , ấn bản thứ hai của cuốn sách bán chạy nhất kết hợp những lợi thế của một atlas màu với những sách giáo khoa ngắn, bao gồm các đặc điểm lâm sàng, dịch tễ học, điều tra và chẩn đoán phân biệt.

+ Minh họa bao gồm hình ảnh lâm sàng, hình ảnh, biểu đồ, đồ thị, và mô học nếu phù hợp. Nhóm tác giả / biên tập, được hỗ trợ bởi các chuyên gia đóng góp từ các bác sỹ lâm sàng tại Institute of Child Health/Great Ormond Street, cung cấp một phạm vi chuyên môn chưa từng có trong một quyển sách nhỏ gọn.

+ Cuốn sách này có giá trị tham khảo lâu dài cho các bác sĩ nhi khoa trong việc đào tạo và thực hành, và cho các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực khác.

+ Các bạn tải sách tại đây nhé: TẢI NGAY