YOU CAN ALSO DOWNLOAD FREE MEDICAL BOOK ON MY WEBSITE BY SEARCH KEYWORD (SUCH AS “ANATOMY”) AT HOME PAGE !!!! THANKS FOR SUPPORT !!!!

Có các bức ảnh màu tuyệt vời từ phòng phẫu thuật. Giải thích chi tiết và các số liệu, các hình ảnh mới nhất. Các chương được tổ chức một cách hợp lý theo vùng giải phẫu. Thiết kế phù hợp với các bác sĩ phẫu thuật trên một loạt các chuyên ngành. Loại thực hành phù hợp với các yêu cầu của chương trình thực tập sinh hiện tại.

Tối đa hóa ứng dụng thực tế hàng ngày với các tài liệu tham khảo về các quy trình phẫu thuật cốt lõi xuyên suốt, cũng như ‘Lời khuyên và các nguy cơ giải phẫu từ các bác sĩ phẫu thuật quốc tế hàng đầu.

Tích hợp giải phẫu cần thiết cho các phương pháp, các kỹ thuật nội soi. Có các chương dành riêng mô tả giải phẫu của chọc dò tủy sống, gây tê ngoài màng cứng, khối dây thần kinh ngoại biên, giải phẫu siêu âm tim và giải phẫu nội soi đường tiêu hóa cũng như tổng quan độc đáo về các yếu tố của con người, cũng như giảm thiểu sai sót trong phòng mổ. Kỹ năng kỹ thuật để cải thiện kết quả và an toàn của bệnh nhân.

+ Các bạn tải sách tại đây nhé (Download medical book free here): TẢI NGAY