Trang xin chia sẻ lại mọi người tài liệu vừa được sưu tầm từ một nhóm trên diễn đàn. Giáo Trình Mô Học trường Đại học Y Hà Nội. Đề cập các kiến thức cần thiết về căn bản mô phôi. Tài liệu gồm 4 phần: Giới thiệu các phương pháp, kỹ thuật nghiên cứu tế bào, mô. Tiếp theo là tế bào học và phần mô học đại cương. Phần cuối cùng là đi vào mô học các cơ quan. Mọi người có thể tải tài liệu về tham khảo ngay sau đây.

+ Các bạn tải sách tại đây nhé: TẢI NGAY