Giáo trình gồm 11 chương :

1- Nhập môn 

2- Chi trên

3- Chi dưới

4- Đáy chậu phúc mạc

5- Đầu mặt cổ

6- Hệ TKTW

7- Lồng ngực

8- Ngũ quan

9- Sinh sản

10- Tiết niệu

11- Tiêu hóa

+ Các bạn tải sách tại đây nhé: TẢI NGAY