Từ những tiến bộ gần đây trong kỹ thuật CT cho đến những phát triển mới trong sàng lọc ung thư phổi đến tối ưu hóa kỹ thuật CT trong chẩn đoán cơ xương khớp, Fundamentals of Body CT, 5th Edition bao gồm các thông tin cần thiết bạn cần biết để thực hiện và giải thích hiệu quả CT. Hướng dẫn từng bước cho tất cả các kỹ thuật CT hiện tại giúp bạn nhanh chóng hiểu từng quy trình và xem lại các bước chính. Bao quát và dễ hiểu, phần giới thiệu về CT cơ thể này là một tài nguyên thiết yếu cho “dân” chẩn đoán hình ảnh, thực hành chẩn đoán hình ảnh và sinh viên y khoa. Sách bao gồm

+ Có nhiều chủ đề mới, thảo luận về các bệnh bổ sung và hình ảnh mới, chất lượng cao từng trang, bao gồm các mô tả và minh họa cập nhật về giải phẫu bình thường và các phát hiện ngẫu nhiên.
+Cho phép bạn nhanh chóng so sánh các chẩn đoán , nhấn mạnh vào những phát hiện giúp phân biệt tình trạng này với tình trạng khác.
+ Nhận xét các giao thức CT mới hiện đang được sử dụng để chẩn đoán các bất thường ở ngực, bụng và cơ xương khớp, bao gồm CT độ phân giải cao, đánh giá hạch phổi và sàng lọc ung thư phổi, chẩn đoán thuyên tắc phổi CT, tối ưu hóa các kỹ thuật CT trong chẩn đoán cơ xương khớp.
Mang đến cho bạn những cập nhật gần đây về CT ngực, bao gồm phân loại ung thư biểu mô tuyến, đánh giá các nốt phổi, sàng lọc ung thư phổi (bao gồm cả LUNG-RADS) và phân loại, chẩn đoán và chẩn đoán bệnh phổi kẽ bằng CT độ phân giải cao
Bao gồm những phát triển mới trong CT bụng như Hệ thống dữ liệu và báo cáo hình ảnh gan (Li-RADS) để chẩn đoán hình ảnh và báo cáo ung thư biểu mô tế bào gan nhỏ, đánh giá về Phân loại viêm tụy cấp tính ở Atlanta và mô tả cải thiện về phát hiện CT của mô phụ của tế bào thận ung thư biểu mô.
Bao gồm các cuộc thảo luận mới về chẩn đoán các bất thường về cơ xương khớp được phát hiện trên CT scan ngực và bụng thu được khi cho các chỉ định không về cơ xương khớp.

+ Các bạn tải sách tại đây nhé: TẢI NGAY