First Aid ™ vẫn là cái tên đáng tin cậy nhất trong hệ thống sách ôn luyện USMLE® ― chỉ cần hỏi bất kỳ sinh viên y khoa nào bạn sẽ thấy!

Khung hoàn chỉnh cho việc chuẩn bị USMLE Bước 1, được cập nhật hàng năm với sự đóng góp từ nguồn cộng đồng từ hàng nghìn sinh viên
Cập nhật lời khuyên chuẩn bị cho USMLE Đạt/không đạt Bước 1, thay đổi kế hoạch chi tiết Bước 1 và tác động của COVID-19
Phần mới về kỹ năng giao tiếp phản ánh nội dung Bước 1 mới nhất
Trọng tâm mới về đa dạng, bình đẳng và hòa nhập kết hợp các cân nhắc về chủng tộc và sắc tộc, cũng như thuật ngữ trung lập về giới
Gần 1.400 chủ đề cần biết với kỹ năng ghi nhớ để bạn tập trung vào việc học
Hơn 1.200 ảnh màu và hình minh họa ― 170 + mới hoặc được sửa đổi ― giúp bạn hình dung các quy trình, rối loạn và phát hiện tại phòng khám
Phần Đánh giá nhanh để chuẩn bị hiệu quả vào phút cuối
Tài liệu bổ sung và cập nhật theo thời gian thực chỉ có tại FirstAidTeam.com

TRÍCH DẪN__
First Aid for the USMLE Step 1 2021, Thirty First Edition 31st Edition
by Tao Le (Author), Vikas Bhushan (Author)
Publisher : McGraw-Hill Education / Medical; 31st edition (January 11, 2021)
Language : English
Paperback : 864 pages
ISBN-10 : 126046752X
ISBN-13 : 978-1260467529
Item Weight : 3.66 pounds
Dimensions : 8.25 x 1.25 x 10.75 inches

Tải sách: Định dạng PDF, 864 trang, kích thước 74 MB, Tiếng Anh

+ Các bạn tải sách tại đây nhé: TẢI NGAY