Phiên bản thứ 4 của Evidence-Based gastroenterology and Hepatology tiếp1 tục cung cấp những thông tin mới nhất dựa trên bằng chứng nhằm giúp lựa chọn thích hợp các phương pháp để sàng lọc, chẩn đoán, điều trị các bệnh ở đường tiêu hoá. Với sự đóng góp từ nhóm các chuyên gia hàng đầu trên thế giới, phiên bản 4 bao gồm các khuyến cáo thích hợp cho việc chăm sóc trên từng bệnh nhân dựa vào các bằng chứng khoa học mới nhất.

+ Các bạn tải sách tại đây nhé: TẢI NGAY