CHỦ BIÊN: GS. TS. NGUYỄN ĐÌNH HỐI

NXB: NXB Y Học

Năm xuất bản: 2007 – Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chuyên ngành: Điều Trị Ngoại, Ngoại Tiêu Hóa

Điều Trị Học Ngoại Khoa Tiêu Hóa – ĐH Y Dược TPHCM

Sách giáo khoa là tài liệu bắt buộc trong đào tạo, giảng dạy ở Trường Đại học, Sách giáo khoa không những đưa lại kiến thức cho sinh viên mà còn giúp sinh viên tự đánh giá mình.

Trong nhiều năm qua các Bộ môn của Đại học Y Dược TP. HCM đã có nhiều cố gắng trong việc biên soạn và xuất bản sách giáo khoa. Hiện nay Trường đang thực hiện dự án Giáo dục đại học trong đó có phần “Tổ chức biên soạn và xuất bản sách giáo khoa chuẩn và các tài liệu dạy và học khác”

Bộ môn Ngoại luôn cố gắng thực hiện tính kinh đìển, tính hiện đại, tính thực tế Việt Nam trong Sách giáo khoa. Tính hiện đại và tính thực tế luôn có những thay đổi, nhất là trong những năm gần đây. Thời kỳ mà Khoa học Công nghệ hàng ngày có những tiến bộ lớn lao. Với lý do đó, chúng tôi viết lại sách Điều trị Ngoại khoa Tiêu hóa có cập nhật và bổ sung những kiến thức mới.

Bộ môn Ngoại có nhiều phân môn: Ngoại Tiêu hóa, Ngoại Lồng ngực Mạch máu, Ngoại Nhi, Niệu và Gây mê Hồi sức. Sách Điều trị Ngoại khoa Tiêu hóa được viết theo từng phân môn.

Quyển Điều trị Ngoại khoa Tiêu hóa xuất bản lần này có 15 bài. Mỗi bài, ngoài phần chính là nội dung, còn có các phần: mục tiêu, tài liệu đọc thêm, câu hỏi lượng giá kèm đáp án, nhằm đáp ứng phương châm “Học chủ động”

+ Các bạn tải sách tại đây nhé: TẢI NGAY