Sử dụng phương pháp tiếp cận đa ngành, theo nhóm, tiêu đề độc đáo này bao gồm tất cả các phương pháp mới nhất để đánh giá, chẩn đoán và điều trị các bệnh nhân bị bệnh tim nặng. Được dẫn dắt bởi Tiến sĩ David L. Brown, một nhóm các tác giả xuất sắc hướng dẫn bạn thông qua sinh lý bệnh tim, các tình trạng bệnh xuất hiện trong CICU, và các kỹ thuật chẩn đoán và điều trị tiên tiến nhất. Một văn bản hấp dẫn trực quan, các chương mới và các bản cập nhật toàn diện đảm bảo rằng bạn luôn ở trong trạng thái tiến bộ tiên tiến nhất của lĩnh vực này.

+ Các bạn tải sách tại đây nhé (Download book here): TẢI NGAY