Cẩm Nang Thực Hành Bảng Kiểm An Toàn Phẫu Thuật WHO. Tài liệu được biên soạn trực tiếp bởi tổ chức y tế thế giới. Nhằm tránh, giảm thiểu tối đa các sai sót trong phòng mổ.

Việc quản lý các dụng cụ phẫu thuật, các thiết bị y khoa, các dụng cụ phẫu thuật thực hành có thể gặp sai sót. Đã có những trường hợp tai nạn trong phòng phẫu thuật liên quan tới các dụng cụ y khoa. Nhẹ thì khó khăn trong lúc mổ như thiếu thiết bị, dụng cụ. Nặng thì quên gạc.

Để giúp quản lý tối ưu nhất, hạn chế các sai sót nhất có thể. Đây là tài liệu cần thiết cho các bệnh viện, phòng khám. Mọi người có thể xem tham khảo và tải tài liệu này ngay sau đây.

+ Các bạn tải tài liệu tại đây nhé: TẢI NGAY