Tên sách: CẨM NANG CHO CÁN BỘ Y TẾ VỀ VIÊM GAN B

Tác giả/ Chủ biên: TRUNG TÂM GAN Á CHÂU – ĐH STANFORD

Bộ môn/ Trường:TRUNG TÂM GAN Á CHÂU – ĐH STANFORD

Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

Nhà xuất bản: KHÔNG     – Năm xuất bản: 2016

Chuyên ngành: TRUYỀN NHIỄM

+ Các bạn tải tài liệu tại đây nhé: TẢI NGAY