Song song với sự phát triển mạnh mẽ của các chuyên ngành, chuyên ngành phẫu thuật lồng ngực ngày càng có nhiều bước tiến mới. Các kiến thức mới của chuyên ngành này vẫn thường xuyên được đổi mới, bổ xung. Nhu cầu về tài liệu tham khảo chuyên sâu và có hệ thống, mang tính cập nhật 

cho các đối tượng như các sinh viên y khoa, các bác sĩ công tác tại các bệnh viện trung 

ương và địa phương cũng như các bác sĩ đã tốt nghiệp hoặc đang theo học để nâng 

cao trình độ sau đại học để vận dụng vào thực hành lâm sàng là một vấn đề hết sức 

cần thiết. 

Sau nhiều năm công tác trong chuyên ngành phẫu thuật lồng ngực, PSG.TS. Phạm Vinh Quang đã có nhiều kinh nghiệm lâm sàng về lĩnh vực này. Cùng với những kinh nghiêm của nhiều năm giảng dạy, tác giả đã cố gắng biên soạn cuốn sách “Các phương pháp chẩn đoán bệnh lý lồng ngực” nham đáp ứng được phần nào các yêu cầu trên. 

Cuốn sách “Các phương pháp chẩn đoán bệnh lý lồng ngực gồm 2 chương Chương 1: Các phương pháp chẩn đoán lâm sàng 

Chương 2. Các phương pháp chẩn đoán cận lâm sàng. 

Các bạn tải tài liệu tại đây nhé DOWNLOAD