+ Sách được biên soạn xuất phát từ nhu cầu cập nhật thêm kiến thức chuyên ngành trên cơ sở những phản hồi tích cực của độc giả đối với lần tái bản trước, thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế và trường Đại học Y Hà Nội về xây dựng bài giảng theo phương pháp giảng dạy tích cực với mục tiêu từng bài cụ thể, rõ ràng, thực hiện yêu cầu của Nhà xuất bản Y học về việc biên soạn tài liệu bệnh học nội khoa phục vụ coong tác đào tạo bác sỹ đa khoa. Sách được biên soạn bởi các nhà giáo, thầy thuốc đang công tác tại Bộ môn Nội tổng hợp, Bộ môn Tim Mạch, Bộ môn Hồi sức cấp cứu, Bộ môn Huyết học – Trường Đại học Y Hà Nội.

+ Các bạn tải sách tại đây nhé: TẢI NGAY