+ Là giáo trình bệnh học của trường y khoa lớn tại miền Nam .

+ Bệnh học nội khoa là một tài liệu quan trọng mà các sinh viên y khoa nên tìm và tham khảo.

+ Nội dung mang những kiến thức cơ bản về bệnh học, các khái niệm quan trọng và những bệnh lí đặc trưng của các cơ quan.

+ Cuốn sách này sẽ rất hữu ích cho các bạn sinh viên đang đi lâm sàng Nội Khoa. Nó bao gồm tất cả các bài giảng của các chuyên nghành Tim mạch, Hô hấp, Tiêu hóa,…Là giáo trình đào tạo và sử dụng rộng rãi của các bạn sinh viên Y Dược TP HCM.

+ Các bạn tải sách tại đây nhé: TẢI NGAY