Nội khoa Harrison là bộ sách kinh điển gối đầu giường của các thế hệ sinh viên và bác sĩ y khoa. Nhiều người nói vui những ai chưa đọc Harrison thì chưa biết gì về nội khoa :))), chắc chắn sẽ là tham khảo hàng đầu thế giới trong lĩnh vực Nội khoa cho tất cả bác sĩ Nội khoa cũng như chuyên gia Y tế khác.

Nguyên lý y học nội khoa Harrison được đánh giá là một trong những tài liệu tham khảo có mức độ tin cậy, học thuật cũng như sự chuyên nghiệp về tính khoa học. Nắm bắt những tiến bộ vượt bậc và những phát triển trong lĩnh vực nội khoa, Harrison cung cấp cho người đọc một cập nhật trọn vẹn các nội dung thiết yếu liên quan đến cơ chế sinh bệnh, các thử nghiệm lâm sàng, phương pháp chẩn đoán hiện đại và các tiếp cận hình ảnh, guidelines thực hành dựa trên những chứng cứ và phương pháp điều trị mới nổi hiện nay đã được phê chuẩn.

Tập 1: Tải Ngay

Tập 2: Tải Ngay

Tập 3: Tải Ngay