MÔ TẢ
Với các bệnh nhân nằm ngửa, đầu gối gấp và xoay tối đa và mạnh. Nghiệm pháp là
dương tính nếu cảm thấy đau hoặc kêu lạo xạo hoặc ‘clunking’
Kiểm tra sụn chêm trong
Một bàn tay của người khám được đặt trên cạnh sau trong của khớp, trong khi tay kia giữ bàn chân và quay nó ra ngoài với đầu gối vẫn gấp. Sau đó đầu gối được mở rộng.
Kiểm tra sụn chêm ngoài
Với một tay trên cạnh sau ngoài của khớp, bàn chân được xoay hướng vào
trong và đầu gối vẫn gấp và sau đó mở rộng thêm.
NGUYÊN NHÂN
• Chấn thương, vết thương sụn chêm
• Viêm xương khớp
CƠ CHẾ
Mục đích của nghiệm pháp là để kiểm tra vị trí rách của một trong hai sụn chêm
(ngoài hoặc trong) hướng về phía lồi cầu xương đùi và ‘bắt’ nó. Bằng cách mở
rộng đầu gối trong khi xoay, các lồi cầu xương đùi đang di chuyển trên xương
chày và sụn chêm. Một tiếng lạo xạo, cảm giác chạm hoặc chụp sẽ được cảm nhận
bởi người khám, có thể có hoặc không gây đau, khi xương đùi chạm diện sụn
chêm rách.
Ý NGHĨA
Các bằng chứng chứng minh cho nghiệm pháp McMurray là một công cụ chẩn đoán hữu ích trong tổn thương sụn chêm còn thiếu sót.11 nghiên cứu phân tích gộp cho thấy tính hữu dụng của nghiệm pháp đối với chẩn đoán chấn thương sụn chêm được thực hiện do McMurray là ít giá trị cho thực hành lâm sàng. Các nghiên cứu đã phân tích có trọng yếu không thể không đồng nhất về độ nhạy (10-63%) và độ đặc hiệu (57-98%) của các thử nghiệm và thiết kế nghiên cứu. Kết quả tổng kết cho thấy độ nhạy 48% và độ đặc hiệu 86%. Giá trị tiên đoán dương tính là tích
cực, mặc dù một lần nữa rất khác nhau giữa các nghiên cứu (1,5-9,5).