MÔ TẢ
Với các bệnh nhân nằm ngửa có gót để trên bàn và đầu gối hơi gấp (20- 30 °), người khám nắm xương đùi ngay trên đầu gối với một tay và xương chày gần với người bằng tay khác. sau đó nhanh chóng kéo xương chày về phía trước. Nếu xét nghiệm là âm tính, sẽ có một điểm kết thúc đột ngột chuyển động về phía trước của xương chày. Nghiệm pháp là dương tính nếu điểm cuối cùng là không nhanh chóng và đột ngột đạt được.
NGUYÊN NHÂN
• Chấn thương dây chằng chéo trước (ACL)
CƠ CHẾ
Dây chằng chéo trước phát sinh từ lồi cầu ngoài của xương đùi và kết thúc vào vùng gian lồi cầu của xương chày. Nó giới hạn chuyển động phía trước của xương chày trên xương đùi. Các thử nghiệm Lachman chỉ đơn giản là một vấn đề kéo xương chày về phía trước chống lại dây chằng chéo trước để kiểm tra tính toàn vẹn của nó. Nếu dây chằng chéo trước là nguyên vẹn, xương chày sẽ không thể được giật xa về phía trước; nếu nó không nguyên vẹn, sẽ có chuyển động về phía trước nhiều.
Ý NGHĨA
Các thử nghiệm Lachman thường được sử dụng với các thử nghiệm ngăn kéo trước
để kiểm tra ACL. Nó được cho là có độ nhạy cao hơn và thường được chấp nhận
là một bài kiểm tra cấp cao của dây chằng.
• Một bản tóm tắt của mpptj nghiên cứu cho thấy có độ nhạy cảm của nghiệm pháp 48-96%, độ đặc hiệu 90-99% và PLR 17,0.
• Một bản tóm tắt của nghiên cứu hiển thị một sai số ở độ nhạy 60-100% với chỉ
một nghiên cứu gộp phân tích thử nghiệm này,độ đặc hiệu được tìm thấy là 100%.