+ Goldman-Cecil Nội khoa toàn tập 25th Edition. Kể từ năm 1927, Goldman-Cecil Nội khoa đã là nguồn tham khảo về nội khoa có ảnh hưởng nhất trên thế giới.

+ Trong ấn bản thứ 25 mang tính đột phá, với tính năng Expert Consult mạnh hơn nền tảng eBook cung cấp thông tin cập nhật liên tục trong đó tích hợp các nghiên cứu mới nhất, các hướng dẫn và phương pháp điều trị vào mỗi chương, đảm bảo rằng các nội dung luôn được làm mới mỗi ngày.
+ Goldman-Cecil Nội khoa cung cấp hướng dẫn không thiên vị về đánh giá và quản lý mọi điều kiện Nội khoa, trình bày bởi các chuyên gia hàng đầu của nền y học hiện đại.

+ Một phong cách đơn giản, thiết thực; tổ chức liền mạch; tài liệu tham khảo dựa trên bằng chứng; và nội dung tương tác mạnh mẽ kết hợp để làm cho tài nguyên này là nơi nhanh nhất và tốt nhất để tìm tất cả các câu trả lời lâm sàng có thẩm quyền mà bạn cần.

+ Các bạn tải sách tại đây nhé: TẢI NGAY