ĐẠI CƯƠNG:

  • Cơn tăng huyết áp cấp tính xảy ra khi nằm viện thường do tăng huyết áp không được điều trị đúng.
  • Quá tải dịch và sự đau đớn có thể làm tăng huyết áp nặng lên và cần được phát hiện và xử trí kịp thời.
  • Tăng huyết áp liên quan đến hội chứng cai (như rượu, ma túy) và tăng huyết áp phản ứng do bỏ thuốc hạ huyết áp đột ngột (như clonidin, thuốc chẹn alpha giao cảm) phải xem xét. Những vấn đề này nên được điều trị như hướng dẫn.

ĐIỀU TRỊ:

Quyết định điều trị dựa vào huyết áp cơ bản của bệnh nhân, triệu chứng hiện có (đau đầu, khó thở) và cần điều trị ngay bằng các thuốc huyết áp cơ bản. Cần tránh điều trị quá mức bằng các thuốc đường tĩnh mạch.