Tham khảo hàng đầu thế giới trong lĩnh vực ngoại khoa nay đã được cập nhật những tiến bộ mới nhất về Y học dựa trên bằng chứng trong chăm sóc ngoại khoa và hướng dẫn đáng tin cậy nhất dành cho học viên và bác sĩ ngoại khoa lâm sàng.

Ấn bản thứ 10 của Schwart Các nguyên lý Ngoại khoa duy trì nền tảng vững chắc về ngoại khoa trong khi mang đến những cập nhật về các công nghệ mới và đang nổi lên hiện nay. Ngày nay chúng ta đã và đang bước vào ngưỡng cửa của phẫu thuật ít xâm lấn, phẫu thuật bằng robot và sử dụng máy tính cũng như công nghệ gen để cải thiện kết cục chăm sóc và chất lượng cuộc sống của người bệnh.

Với những tiến bộ này, tất cả các chương của cuốn sách đã được cập nhật với sự nhấn mạnh về Y học dựa trên bằng chứng, chăm sóc tiên tiến nhất về ngoại khoa từ các trung tâm Y tế hàng đầu thế giới. Một chương mới với tựa đề ” Các nguyên lý cơ bản của Đào tạo Lãnh đạo trong Ngoại khoa” sẽ mở rộng tầm vóc của cuốn sách vượt ra khỏi phạm vi của phòng mổ để bao quát những phát triển thực tế của các nhà ngoại khoa.

Phiên bản này cũng tăng cường các chuyên gia quốc tế đóng góp cho nội dung cuốn sách và một chương mới về Ngoại khoa Toàn cầu.

+ Các bạn tải sách tại đây: TẢI NGAY