Trái tim là một cơ quan giữ vai trò vô cùng quan trọng trong việc mang máu và oxy đi nuôi dưỡng cho toàn bộ cơ thể. Chu trình bơm máu của tim được ví như “một nhà máy điện” cung cấp 5-6 lít máu mỗi phút để duy trì sự sống cho con người.
Tài liệu chứa nhiều hình ảnh chân thực dễ hiểu về giải phẫu tim . Gồm các hình ảnh được chú thích cụ thể bằng tiếng việt, và chứa hình ảnh đầu đủ các giai đoạn hoạt động trong chu trình tim.

Các bạn tải tài liệu tại đây nhé DOWNLOAD