CÁC THÀNH PHẦN:

XƯƠNG

Xương chính của vùng lưng là 33 xương đốt sống (Hình 2.5). Số lượng và đặc điểm của các xương đốt sống thay đổi phụ thuộc vào vùng cơ thể chúng liên quan. Có 7 đốt sống cổ, 12 đốt sống ngực, 5 đốt sống thắt lưng và năm đốt sống cùng và ba đến 4 đốt sống cụt. Đốt sống cùng dính vào nhau thành một xương đơn. Đốt sống cụt là một cấu trúc thô sơ, thay đổi số lượng từ 3 đến 4, dính vào với nhau thành một xương cụt.

– Đốt sống điển hình:

Một đốt sống điển hình bao gồm thân đốt sống và cung đốt sống (Hình 2.6).

Thân đốt sống ở phía trước và là phần mang trọng lượng chủ yếu của đốt sống. Chúng tăng kích thước từ đốt sống cổ II đến đốt sống thắt lưng V. Đĩa sụn sợi gian đốt sống chia các thân sống kế cận.

Cung đốt sống dính chắc chắn vào phía sau thân đốt sống bởi 2 cuống đốt sống, hình thành nên hai trụ bên của cung đốt sống. Trần của cung đốt sống được hình thành bởi hai mảnh trái và phải, dính với nhau ở đường giữa.

Cung đốt sống của các xương đốt sống hình thành nên thành bên và thành sau của ống sống, mở ra từ đốt sống cổ I đến đốt sống cùng V. Ống này chứa tủy sống và các màng bảo vệ của nó, cùng với các mạch máu, mô liên kết, chất béo và phần gần của dây thần kinh gai sống.

Cung đốt sống của một đốt sống điển hình có một số mỏm lồi, đóng vai trò như:

+ Chỗ bám cho cơ và dây chằng

+ Điểm tựa cho hoạt động của cơ

+ Vị trí cho các khớp với các đốt sống lân cận

Một mỏm gai lồi ra từ phía sau và xuống dưới từ trần của cung đốt sống.

Ở mỗi bên của cung đốt sống, một mỏm ngang lồi ra bên từ vị trí nối giữa cuống và mảnh. Từ cùng vị trí, một mỏm khớp trên và mỏm khớp dưới tiếp khớp với những mỏm tương ứng trên các đốt sống lân cận.

Mỗi xương đốt sống cũng chứa một phần sườn. Ở ngực, những thành phần sườn này lớn và hình thành nên các xương sườn, tiếp khớp với thân đốt sống và mỏm ngang. Ở tất cả những vùng khác, những phần sườn này nhỏ và hợp nhất với mỏm ngang. Đôi khi, chúng phát triển thành xương sườn ở những vùng khác vùng ngực, thường là vùng cổ dưới và vùng thắt lưng trên.

Các cở ở vùng lưng có thể phân thành cơ nội tại và cơ ngoại lai dựa trên nguồn gốc phôi thai của chúng và loại chi phối thần kinh (Hình 2.7).

Các cơ ngoại lai liên quan đến vận động của chi trên và thành ngực, nhìn chung được chi phối bởi nhánh trước của dây thần kinh gai sống. Nhóm nông của những cơ này liên quan đến chi trên, trong khi lớp giữa liên quan đến thành ngực.

Tất cả các cơ nội tại của vùng lưng nằm ở vị trí sâu và được chi phối bởi thần nhánh sau của thần kinh gai sống. Chúng nâng đỡ và vận động cột sống và tham gia vào di động đầu. Một nhóm cơ nội tại cũng di chuyển các xương sườn liên quan đến cột sống.

ỐNG SỐNG

Tủy sống nằm trong ống xương hình thành bởi các xương đốt sống lân cận và các thành phần mô mềm (ống sống) (Hình 2.8):

– Thành trước được hình thành bởi thân đốt sống, đĩa gian đốt sống và các dây chằng liên quan.

– Thành bên và trần được hình thành bởi cung đốt sống và dây chằng.

Bên trong ống sống, tủy sống bao quanh bởi một loạt 3 màng mô liên kết (màng não tủy):

– Màng mềm là thành phần trong cùng nhất và liên quan bên trong với bề mặt của tủy sống.

– Màng thứ hai, màng nhện, được tách khỏi màng mềm bởi khoang dưới nhện, chứa dịch não tủy.

– Thành phần dày nhất và nằm ngoài nhất là màng cứng, nằm bgay bên ngoài nhưng không dính vào màng nhện.

Trong ống sống, màng cứng được tách biệt với phần xương xung quanh bởi một khoang ngoài màng cứng chứa mô liên kết lỏng lẻo, chất béo và một đám rối tĩnh mạch.

CÁC DÂY THẦN KINH GAI SỐNG

31 cặp dây thần kinh gai sống phân bố chi phối đến các thành phần và hợp lại qua lỗ gian đốt sống giữa các mảnh của hai đốt sống kế cận. Có 8 cặp dây thần kinh gai sống ở cổ (C1 đến C8), 12 ở ngực (T1 đến T12), 5 thắt lưng (L1-L5), 5 cùng (S1-S5) và một cụt (Co). Mỗi dây thần kinh được dính với tủy sống nhờ một rễ sau và một rễ trước (Hình 2.9).

Sau khi đi ra khỏi ống sống, mỗi dây thần kinh gai sống chia nhánh:

– một nhánh sau – nhánh sau nhỏ chi phối cho vùng lưng; và

– một nhánh trước – nhánh trước lớn hơn nhiều chi phối hầu hết các phần cơ thể khác trừ phần đầu, được chi phối chủ yếu bởi, nhưng không phải là hoàn toàn, dây thần kinh sọ não.

Nhánh trước hình thành nên các đám rối thần kinh chính (cổ, cánh tay, thắt lưng và cùng) của cơ thể. Các thành phần tạng chính của hệ thống thần kinh ngoại vi (thân giao cảm và đám rối trước sống) của cơ thể cũng liên quan đến chủ yếu là nhánh trước của dây thần kinh gai sống.

LIÊN QUAN ĐẾN NHỮNG VÙNG KHÁC

ĐẦU:

Vùng cổ của lưng cấu thành nên xương và hầu hết cơ ở vùng cổ, đóng vai trò trong nâng đỡ và di chuyển đầu (Hình 2.10).

Não và màng não liên tục với tủy sống ở lỗ lớn xương chẩm của sọ. Cặp động mạch đốt sống đi lên mỗi bên qua lỗ ở mỏm ngang đốt sống cổ và qua lỗ lớn nhập với động mạch cảnh trong để cấp máu cho não.

– Ngực, bụng và chậu:

Các vùng khác nhau của cột sống đóng góp vào hệ thống xương của ngực, bụng và chậu (Hình 2.10). Thêm vào đó hỗ trợ mỗi phần của cơ thể, xương sống cung cấp vị trí bám cho cơ và mạc và vị trí khớp cho các xương khác. Nhánh trước của các dây thần kinh gai sống liên quan đến ngực, bụng và chậu đến những vùng này từ vùng lưng.

– Các chi:

Các xương của vùng lưng cung cấp một vị trí bám phong phú cho các cơ liên quan việc bám và di động của chi trên thân. Điều này thì ít đúng đối với chi dưới, phần mà dính chắc vào cột sống qua khớp của xương chậu với xương cùng. Chi trên và chi dưới được chi phối bởi nhánh trước của dây thần kinh gai sống xuất phát từ mức cổ và lưng cùng tương ứng của cột sống.