CÁC BẠN TẢI SÁCH GỐC TIẾNG ANH GRAY’S ANATOMY FOR STUDENT 4E NỔI TIẾNG, CÙNG VỚI CÁC PHẦN MÌNH DỊCH Ở ĐÂY NHA: https://tailieuykhoamienphi.com/vung-bung-sau/

+ Dây thần kinh chậu – bẹn:

Dây thần kinh chậu – bẹn thì nhỏ hơn và phía dưới dây thần kinh chậu – hạ vị khi nó đi qua cơ vuông thắt lưng. Chặng đi của nó chéo chếch hơn so với dây thần kinh chậu – hạ vị và nó thường đi qua phần cơ chậu trên đường đên mào chậu. Gần đầu trước của mào chậu, nó đâm xuyên cơ ngang bụng và sau đó đâm xuyên cơ chéo trong và đi vào ống bẹn.

Dây thần kinh chậu – bẹn đi từ lỗ bẹn nông, dọc theo thừng tinh và chi phối bì phần trên trong của đùi, gốc dương vật và mặt trước của bìu ở nam giới hay vùng mu và môi lớn ở phụ nữ (Hình 4.175). Trong suốt chặng đi của nó, nó cũng chi phối các nhánh đến cơ của bụng.

– Dây thần kinh sinh dục – đùi (L1 và L2):

Dây thần kinh sinh dục đùi xuất phát từ nhánh trước của các dây thần kinh L1 và L2 (Hình 4.173). Nó đi xuống dưới, trong cơ thắt lưng lớn cho đên khi nó xuất hiện trên mặt trước của cơ. Sau đó, đi xuống dưới trên bề mặt cơ thắt lưng lớn, ở sau phúc mạc, đi sau niệu quản. Cuối cùng, nó chia thành các nhánh đùi và sinh dục.

Nhánh sinh dục tiếp tục đi xuống dưới và đi vào ống bẹn qua lỗ bẹn sâu. Nó tiếp tục đi qua ống bẹn và:

+ Ở nam giới, chi phối cơ bìu và tận cùng ở da của phần bìu trước trên.

+ Ở phụ nữ, đi kèm theo dây chằng tròn của tử cung và tận cùng ở da vùng mu và môi lớn.

Nhánh đùi đi xuống ở bên ngoài của động mạch chậu ngoài và đi sau dây chằng bẹn, đi vào ống đùi phía bên ngoài động mạch đùi. Nó đâm xuyên qua thành trước của ống đùi và mạc đùi để chi phối da của phần đùi trước trên (Hình 4.175).

– Dây thần kinh bì ngoài của đùi (L2 và L3):

Dây thần kinh bì ngoài của đùi xuất phát từ nhánh trước của các dây thần kinh L2 và L3 (Hình 4.173). Nó đi từ bờ ngoài của cơ thắt lưng lớn, đi chéo xuống dưới qua cơ chậu về phía gai chậu trước trên (Hình 4.175). Nó đi ra sau dây chằng bẹn và đi vào đùi.

Dây thần kinh bì ngoài của đùi chi phối da ở phía trước và phía ngoài của đùi đến mức gối (Hình 4.175).

– Dây thần kinh bịt (L2 đến L4):

Dây thần kinh bịt xuất phát từ nhánh trước của các dây thần kinh L2 đến L4 (Hình 4.173). Nó đi xuống theo cơ thắt lưng lớn, thoát ra từ bờ trong cơ thắt lưng lớn gần eo chậu (Hình 4.174).

Dây thần kinh bịt tiếp tục phía sau các mạch máu chậu chung, đi qua thành ngoài của khoang chậu và đi vào ống bịt (obturator canal), qua đây, thần kinh bịt cho nhánh đến phần trong của đùi.

Ở vùng ống bịt, thần kinh bịt chia thành các nhánh trước và sau. Trên đường đi vào phần trong của đùi, thì 2 nhánh được tách biệt bởi cơ bịt ngoài và cơ khép ngắn. Trong suốt chặng đi của nó qua phần trong của đùi, 2 nhánh này chi phối:

+ Các nhánh khớp đến khớp hông

+ Các nhánh cơ đến cơ bịt ngoài, cơ lược, cơ khép dài, cơ thon, cơ khép ngắn và cơ khép lớn.

+ Các nhánh bì đến mặt trong của đùi

+ Trong sự liên quan với thần kinh hiển, các nhánh bì đến mặt trong của phần trên cẳng chân và các nhánh khớp đến khớp gối (Hình 4.175).

– Dây thần kinh đùi (L2 đến L4):

Thần kinh đùi xuất phát từ nhánh trước của các dây thần kinh từ L2 đến L4 (Hình 4.173). Nó đi xuống qua cơ thắt lưng lớn, xuất phát từ bờ dưới ngoài của cơ thắt lưng lớn (Hình 4.174). Tiếp tục đi xuống dưới , dây thần kinh đùi nằm giữa bờ ngoài của cơ thắt lưng lớn và mặt trước của cơ chậu. Nó nằm dưới mạc chậu và ngoài động mạch đùi khi nó đi qua sau dây chằng bẹn và đi vào phần trước của đùi. Trên đường đi vào đùi, nó ngay lập tức chia thành nhiều nhánh.

Các nhánh bì của thần kinh đùi bao gồm:

+ Các nhánh bì trong và bì giữa chi phối da ở mặt trước đùi

+ Thần kinh hiển chi phối da ở mặt trong cẳng chân (Hình 4.175)

Các nhánh cơ chi phối cơ chậu, cơ lược, cơ may, cơ thẳng đùi, cơ rộng trong, cơ rộng giữa và cơ rộng ngoài. Các nhánh khớp chi phối khớp háng và khớp gối.