CÁC BẠN TẢI SÁCH GỐC TIẾNG ANH GRAY’S ANATOMY FOR STUDENT 4E NỔI TIẾNG, CÙNG VỚI CÁC PHẦN MÌNH DỊCH Ở ĐÂY NHA: https://tailieuykhoamienphi.com/vung-bung-sau/

Các vị trí thông thường có đau quy chiếu từ tạng ổ bụng và từ tim được thể hiện trong Bảng 4.5.

ĐÁM RỐI THẮT LƯNG

Đám rối thắt lưng được hình thành bởi nhánh trước của các dây thần kinh L1 đến L3 và hầu hết của nhánh trước L4 (Hình 4.173 và Bảng 4.6). Nó cũng nhận đóng góp từ dây thần kinh T12 (dây thần kinh dưới sườn).

Các nhánh của đám rối thắt lưng bao gồm dây thần kinh chậu – hạ vị, chậu – bẹn, sinh dục – đùi, dây thần kinh bì ngoài của đùi (bì đùi ngoài), dây thần kinh đùi và dây thần kinh bịt. Đám rối thắt lưng hình thành trên nền cơ thắt lưng lớn, ở phía trước chỗ bám của nó vào các mỏm ngang đốt sống thắt lưng (Hình 4.174). Vì thế, so với cơ thắt lưng lớn, thì các nhánh khác nhau xuất phát từ:

+ Phía trước – dây thần kinh sinh dục – đùi

+ Phía trong – dây thần kinh bịt

+ Phía ngoài – dây thần kinh chậu – hạ vị, dây thần kinh chậu – bẹn, dây thần kinh đùi và dây thần kinh bì ngoài của đùi.

– Các dây thần kinh chậu – hạ vị và dây thần kinh chậu – bẹn (L1)

Các dây thần kinh chậu – hạ vị và chậu – bẹn xuất phát như một thân đơn từ nhánh trước của dây thần kinh L1 (Hình 4.173). Trước khi hoặc sớm sau thân thần kinh đi ra từ bờ ngoài của cơ thắt lưng lớn, thân đơn này chia thành các dây thần kinh chậu – hạ vị và chậu – bẹn.

+ Dây thần kinh chậu – hạ vị:

Dây thần kinh chậu – hạ vị đi qua mặt trước của cơ vuông thắt lưng, sau thận. Nó đâm xuyên qua cơ ngang bụng và tiếp tục ra trước, quanh thân thể giữa cơ ngang bụng và cơ chéo trong. Phía trên mào chậu, một nhánh bì ngoài đâm xuyên các cơ chéo trong và chéo ngoài để chi phối cho vùng da mông sau ngoài (Hình 4.175).

Phần còn lại của dây thần kinh chậu – hạ vị (nhánh bì trước) tiếp tục đi về phía trước, đâm xuyên cơ chéo trong, ngay bên trong gai chậu trước trên. Trở thành nhánh bì, ngay phía trên lỗ bẹn nông, sau khi đâm xuyên cân cơ chéo ngoài, nó chi phối cho da ở vùng mu (Hình 4.175). Trong suốt chặng đi của nó, nó cũng cho các nhánh chi phối cơ ở bụng.