CÁC BẠN TẢI SÁCH GỐC TIẾNG ANH GRAY’S ANATOMY FOR STUDENT 4E NỔI TIẾNG, CÙNG VỚI CÁC PHẦN MÌNH DỊCH Ở ĐÂY NHA: https://tailieuykhoamienphi.com/vung-bung-sau/

HỆ THỐNG THẦN KINH Ở VÙNG BỤNG SAU

Một vài thành phần quan trọng của hệ thống thần kinh nằm ở thành bụng sau. Bao gồm các thân giao cảm và các dây thần kinh tạng liên quan, các đám rối dây thần kinh và hạch liên quan đến động mạch chủ bụng và đám rối các dây thần kinh thắt lưng.

CÁC THÂN GIAO CẢM VÀ CÁC DÂY THẦN KINH TẠNG

Các thân giao cảm đi qua vùng bụng sau ở phía trước ngoài các thân đốt sống thắt lưng, trước khi tiếp tục qua lồi cùng và vào khoang chậu (Hình 4.169). Dọc theo chặng đi của nó, các vùng nhỏ hơi nâng lên có thể thấy được. Biểu thị cho các tập hợp của các thân tế bào thần kinh – chủ yếu là các thân tế bào thần kinh sau hạch – nằm bên ngoài thần kinh trung ương. Chúng là những hạch cạnh sống. Thường có 4 hạch dọc theo thân giao cảm ở vùng bụng sau.

Cũng liên quan đến các thân giao cảm ở vùng bụng sau là các dây thần kinh tạng thắt lưng (Hình 4.169). Những thành phần này của hệ thống thần kinh đi từ các thân giao cảm đến đám rối các dây thần kinh và hạch liên quan đến động mạch chủ bụng. Thường 2 đến 4 các dây thần kinh tạng thắt lưng mang các sợi giao cảm trước hạch và các sợi hướng tâm của tạng.

– Đám rối và hạch trước đốt sống ở bụng

Đám rối trước đốt sống của bụng là hệ thống các sợi thần kinh quanh động mạch chủ bụng. Nó mở từ lỗ động mạch chủ của cơ hoành đến chỗ phân đôi của động mạch chủ thành các động mạch chậu chung phải và trái. Dọc theo chặng đi của nó, nó chia thành những đám rối nhỏ hơn được đặt tên (Hình 4.170):

+ Bắt đầu ở cơ hoành và đi xuống phía dưới, sự tập hợp ban đầu của các sợi thần kinh được gọi là đám rối tạng – phần này bao gồm các sợi thần kinh liên quan đến các gốc của thần tạng và động mạch mạc treo tràng trên.

+ Tiếp tục đi xuống dưới, đám rối các sợi thần kinh mở từ ngay dưới động mạch mạc treo tràng trên đến chỗ phân đôi vủa động mạch chủ là đám rối động mạch chủ (Hình 4.170).

+ Ở chỗ phân đôi của động mạch chủ, thì đám rối trước đốt sống của bụng tiếp tục đi xuống dưới thành đám rối hạ vị trên.

Trong suốt chiều dài của nó, thì đám rối trước sống của bụng là đường dẫn cho:

+ Các sợi giao cảm trước hạch và các sợi hướng tâm của tạng từ các dây thần kinh tạng thắt lưng và ngực.

+ Các sợi trước hạch phó giao cảm và các sợi hướng tâm của tạng từ dây thần kinh lang thang [X].

+ Các sợi trước hạch phó giao cảm từ các dây thần kinh tạng chậu (Hình 4.171).

Liên quan đến đám rối trước sống của bụng là khối mô thần kinh (hạch trước sống), là một tập hợp các thân tế bào thần kinh sau hạch giao cảm trong những thành phần có thể nhận thấy dọc theo đám rối trước sống của bụng; chúng thường được đặt tên theo nhánh gần nhất của động mạch chủ bụng. Chúng là các hạch tạng, mạc treo tràng trên, động mạch chủ – thận và mạc treo tràng dưới (Hình 4.172). Những cấu trúc này, dọc theo đám rối trước sống của bụng, đóng một vai trò trung tâm trong chi phối thần kinh cho các tạng ổ bụng.