CÁC BẠN TẢI SÁCH GỐC TIẾNG ANH GRAY’S ANATOMY FOR STUDENT 4E NỔI TIẾNG, CÙNG VỚI CÁC PHẦN MÌNH DỊCH Ở ĐÂY NHA: https://tailieuykhoamienphi.com/vung-bung-sau/

MẠCH MÁU

ĐỘNG MẠCH CHỦ BỤNG

Động mạch chủ bụng bắt đầu ở khe động mạch chủ của cơ hoành như một cấu trúc nằm ở đường giữa gần mức bờ dưới của đốt sống TXII (Hình 4.164). Nó đi xuống dưới trên mặt trước của các thân đốt sống LI đến LIV, kết thúc ngay bên trái đường giữa ở mức bờ dưới đốt sống LIV. Ở vị trí này, nó chia thành các động mạch chậu chung phải và trái. Sự phân đôi này có thể hình dung trên thành bụng trước ở điểm xấp xĩ 2,5 cm bên dưới rốn hoặc thậm chí với một đường nối giữa 2 điểm cao nhất của mào chậu.

Khi động mạch chủ bụng đi qua vùng bụng sau, thì đám rối trước sống của các dây thần kinh và các hạch che phủ mặt trước của nó. Nó cũng liên quan đến nhiều cấu trúc khác:

+ Phía trước động mạch chủ bụng, khi nó đi xuống dưới là tụy và tĩnh mạch lách, tĩnh mạch thận trái và phần dưới tá tràng.

+ Một vài tĩnh mạch thắt lưng trái băng qua nó ở phía sau khi chúng đi qua để đến tĩnh mạch chủ dưới.

+ Ở phía bên phải là bể dưỡng trấp, ống ngực, tĩnh mạch đơn, trụ phải cơ hoành và tĩnh mạch chủ dưới.

+ Phía bên trái là trụ trái cơ hoành.

Các nhánh của động mạch chủ bụng có thể được phân thành (Bảng 4.3):

+ Các nhánh tạng cấp máu cho các tạng

+ Các nhánh sau cấp máu cho cơ hoành hoặc thành cơ thể

+ Các nhánh tận

– Các nhánh tạng:

Các nhánh tạng hoặc có cặp hoặc không có cặp.

Ba  nhánh tạng không thành cặp mà xuất phát từ mặt trước của động mạch chủ bụng (Hình 4.164) là:

+ Thân tạng, cấp máu cho ruột trước của bụng

+ Động mạch mạc treo tràng trên, cấp máu cho ruột giữa của bụng

+ Động mạch mạc treo tràng dưới, cấp máu cho ruột sau của bụng

Các nhánh thành cặp của động mạch chủ bụng (Hình 4.164) bao gồm:

+ Các động mạch thượng thận giữa – là các nhánh bên, nhỏ của động mạch chủ bụng xuất phát ngay trên động mạch thận, là phần trong nhiều mạch máu cấp máu cho tuyến thượng thận.

+ Các động mạch thận – các nhánh bên của động mạch chủ mà xuất phát ngay dưới gốc của động mạch mạc treo tràng trên giữa đốt sống LI và LII và cấp máu cho thận;

+ Các động mạch tinh hoàn và buồng trứng – các nhánh trước của động mạch chủ bụng xuất phát ngay dưới gốc của các động mạch thận và đi xuống dưới và ra ngoài ở mặt trước của cơ thắt lưng lớn.

– Các nhánh sau:

Các nhánh sau của động mạch chủ bụng là các mạch máu cấp máu cho cơ hoành hoặc thành cơ thể. Chúng bao gồm các động mạch dưới hoành, động mạch thắt lưng và động mạch cùng giữa (Hình 4.164).

– Các động mạch hoành dưới:

Các động mạch hoành dưới xuất phát từ ngay dưới lỗ động mạch chủ của cơ hoành hoặc trực tiếp từ động mạch chủ, như một thân thông thường từ động mạch chủ bụng hoặc từ gốc của thân tạng (Hình 4.164). Bất kể nguồn gốc từ đâu, chúng đi lên, cung cấp một vài động mạch cấp máu cho tuyến thượng thận và tiếp tục trên mặt dưới cơ hoành.

– Động mạch thắt lưng:

Chúng thường có 4 cặp động mạch thắt lưng xuất phát từ mặt sau của động mạch chủ bụng (Hình 4.164). Chúng chạy ra ngoài và ra sau qua thân các đốt sống thắt lưng, tiếp tục đi ra ngoài, qua phía sau thân giao cảm và giữa các mỏm ngang của các đốt sống lân cận  và đến thành bụng. Từ điểm này trở đi, chúng cho thấy một cách phân nhánh tương tự như động mạch gian sườn sau mà bao gồm các nhánh thành phần cấp máu cho tủy sống.

– Động mạch cùng giữa:

Nhánh sau cuối cùng là động mạch cùng giữa (Hình 4.164). Mạch máu này xuất phát từ mặt sau của động mạch chủ bụng ngay trên chỗ phân đôi và đi theo hướng xuống dưới, đâu tiên qua mặt trước của đốt sống thắt lưng sưới và sau đo là qua mặt trước xương cùng và cụt.