VẬN CHUYỂN TÍCH CỰC NGUYÊN PHÁT ION CANXI

Một cơ chế vận chuyển tích cực nguyên phát quan trọng khác là bơm canxi. Ion canxi bình thường được duy trì ở nồng độ cực kì thấp bên trong dịch tế bào của hầu hết tất cả các tế bào trong cơ thể, ở một nồng độ khoảng thấp hơn 10000 lần trong dịch ngoại bào. Mức độ này đạt được nhờ chủ yếu hai cơ chế vận chuyển tích cực nguyên phát. Một là bên trên màng tế bào, bơm canxi ra ngoài tế bào. Bơm canxi khác bơm ion canxi vào một hoặc nhiều hơn một cơ quan lưới nội bào của tế bào như lưới cơ tương của các tế bào cơ và ty thể ở tất cả các tế bào. Trong mỗi trường hợp này, các protein mang xuyên màng và đóng chức năng như một enzym ATPase, với khả năng thủy phân ATP giống như ATPase của protein mang của natri. Điểm khác biệt là protein này có vị trí gắn đặc hieeyj cho canxi thay vì natri.

VẬN CHUYỂN TÍCH CỰC NGUYÊN PHÁT ION HYDRO

Vận chuyển tích cực nguyên phát ion hydro quan trọng tại hai vị trí của cơ thể: (1) ở các tuyến vị của dạ dày và (2) ở cuối ống lượn xa và các ống thu thập vùng vỏ của thận.

Ở tuyến vị, các tế bào thành nằm ở sâu có cơ chế vận chuyển tích cực nguyên phát mạnh nhất ion hydro so với bất kì vùng nào khác ở trong cơ thể. Cơ chế này là cơ sở cho bài tiết HCl trong dịch tiêu hóa của dạ dày. Ở đầu tiết dịch của tế bào thành ở tuyến vị dạ dày, nồng độ ion hydro tăng lên hàng triệu lần và sau đó được giải phóng vào dạ dày cùng với ion clo để hình thành HCl.

Ở ống thận, các tế bào xem giữa chuyên biệt tìm thấy ở cuối ống lượn xa và ống thu thập cũng vận chuyển ion hydro bởi cơ chế vận chuyển tích cực nguyên phát. Trong trường hợp này, lượng lớn ion hydro được bài tiết từ máu vào trong nước tiểu với mục đích loại bỏ lượng ion dư khỏi dịch cơ thể. Ion hydro có thể được bài tiết vào trong nước tiểu ngược lại gradient nồng độ khoảng 900 lần.