– Tuyến tiền liệt ở nam giới và tử cung ở nữ giới nằm phía trước trực tràng:

Ở nam giới, tuyến tiền liệt nằm ngay trước trực tràng, ngay trên nền chậu (Hình 5.13). Nó có thể sờ được bằng các ngón tay trong quá trình thăm khám trực tràng.

Ở cả 2 giới, ống hậu môn và phần dưới trực tràng cũng có thể được đánh giá trong suốt quá trình thăm khám trực tràng bởi bác sĩ. Ở nữ giới, cổ tử cung và phần dưới thân tử cung cũng có thể sờ thấy. Tuy nhiên, những cấu trúc này có thể sờ thấy một cách dễ dàng hơn nhờ thăm khám bằng 2 tay, ngón giữa và ngón trỏ của bác sĩ được đặt trong âm đạo và tay kia được đặt lên thành bụng trước. Các cơ quan sẽ được sờ thấy giữa 2 tay. Kĩ thuật thăm khám bằng 2 tay cũng có thể được sử dụng để khám buồng trứng và vòi trứng.

– Đáy chậu được chi phối bởi các thành phần tủy sống cùng:

Các đốt bì của đáy chậu ở cả nam và nữ là từ mức tủy sống S3 đến S5, trừ vùng trước, thành phần mà có xu hướng được chi phối bởi mức tủy sống L1 bởi các dây thần kinh liên quan đến thành bụng (Hình 5.14). Các đốt bì của L2 đến S2 chủ yếu là chi dưới.

Hầu hết các cơ vân trong đáy chậu và nền chậu, bao gồm các cơ thắt hậu môn ngoài và cơ thắt hậu môn trong thì được chi phối bởi các mức tủy sống từ S2 đến S4.

Hầu hết vận động chủ động và chi phối cảm giác của đáy chậu được cung cấp bởi dây thần kinh thẹn từ mức tủy sống S2 đến S4.