NHỊP NHANH TIM KỊCH PHÁT

Một vài bất thường ở các phần khác nhau của tim, bao gồm tâm nhĩ, hệ thống
Purkinje hoặc tâm thất có thể đôi khi gây ra sự phát xung động nhanh theo nhịp, lan theo mọi hướng qua tim. Hiện tượng này được tin là được gây ra thường xuyên nhất bởi các đường tín hiệu phản hồi thành vòng vào lại, làm thiết lập một vị trí tự tái kích thích tại chỗ. Bởi vì nhịp phát xung nhanh ở các điểm dễ bị kích thích nên những điểm này trở thành nơi phát nhịp của tim.

Thuật ngữ “kịch phát” nghĩa là nhịp tim trở nên nhanh một cách kịch phát, với sự khởi phát đột ngột và kéo dài vài giây, vài phút, vài giờ hoặc lâu hơn nhiều. Thường kết thúc cũng đột ngột như cách nó bắt đầu và nơi phát nhịp của tim chuyển lại về nút xoang.

Nhịp nhanh tim kịch phát thường có thể ngừng lại bởi kích thích phản xạ lang thang. Một loại phản xạ lang thang đôi khi được kích thích vì mục đích này là ấn lên cổ ở vùng của xoang cảnh, gây ra một phản xạ lang thang đủ để ngừng nhịp tim nhanh kịch phát. Các thuốc chống loạn nhịp cũng có thể được dùng để làm chậm sự dẫn truyền hoặc kéo dài thời kì trơ của mô tim.