KHOANG CHẬU

Khoang chậu được lót bởi phúc mạc liên tục với phúc mạc của khoang bụng, chúng phủ lên mặt trên của các tạng chậu, nhưng ở hầu hết các vùng chúng không đến được nền chậu (Hình 5.8A).

Các tạng chậu nằm ở đường giữa của khoang chậu. Bàng quang phía trước và trực tràng phía sau. Ở phụ nữ, tử cung nằm giữa bàng quang và trực tràng (Hình 5.8B). Những cấu trúc khác, như các mạch máu và thần kinh, nằm dưới phúc mạc, liên quan với thành chậu và cả 2 bên của các tạng chậu.

ĐÁY CHẬU

Đáy chậu nằm phía dưới nền chậu giữa hai chi dưới (Hình 5.9). Bờ của nó được hình thành bởi eo dưới. Một đường thẳng tưởng tượng giữa củ ngồi chia đáy chậu thành 2 vùng tam giác.

+ Phía trước, tam giác niệu – dục chứa gốc của cơ quan sinh dục ngoài và ở phụ nữ, chứa lỗ mở của niệu đạo và âm đạo (Hình 5.9A). Ở nam giới, phần xa của niệu đạo được bao quanh bởi các mô cương và mở ra ở cuối dương vật (Hình 5.9B).

+ Phía sau, tam giác hậu môn chứa lỗ hậu môn.