THÂN ĐỘNG MẠCH PHỔI

Thân động mạch phổi được bởi túi ngoại tâm mạc (Hình 3.85), được che phủ bởi lá tạng của ngoại tâm mạc thanh mạc và liên quan với thân lên động mạch chủ trong một vỏ chung. Nó xuất phát từ nón động mạch của thất phải ở lỗ thân động mạch phổi hơi phía trước lỗ động mạch chủ và đi lên, di chuyển ra sau, sang bên trái nằm ban đầu phía trước sau đó sang bên trái của thân lên động mạch chủ. Ở gần mức đĩa gian đốt sống TV và TVI, đối diện với bờ trái xương ức và sau sụn sườn thứ ba, thân động mạch phổi được chia thành:

– Động mạch phổi phải, đi sang bên phải, phía sau thân động mạch chủ lên và tĩnh mạch chủ lên, để vào phổi phải

– Động mạch phổi trái, đi phía dưới cung động mạch chủ và phía trước thân xuống động mạch chủ xuống để vào phổi trái.

THÂN ĐỘNG MẠCH CHỦ LÊN

Thân động mạch chủ lên được bao bởi túi ngoại tâm mạc và được che phủ bởi lá tạng của ngoại tâm mạc thanh mạc, thành phần mà cũng bao quanh lấy thân động mạch phổi trong một vỏ chung (Hình 3.85).

Gốc của thân động mạch chủ lên là lỗ động mạch chủ ở nền thất trái, ngang mức bờ dưới của sụn sườn thứ ba, phía sau nửa trái xương ức. Đi lên trên, hơi về phía trước và sang bên phải, thân động mạch chủ lên tiếp tục đến mức sụn sườn phải thứ hai. Tại vị trí này, nó đi vào trung thất trên và sau đó được gọi là cung động mạch chủ.

Ngay trên vị trí mà thân động mạch chủ lên xuất phát từ thất trái là 3 chỗ phình nhỏ tương ứng với các van bán nguyệt của van động mạch chủ. Đây là những xoang động mạch chủ trước, sau và trái. Các động mạch vành phải và trái bắt nguồn từ các xoang động mạch chủ phải và trái.

NHỮNG MẠCH MÁU KHÁC

Nửa dưới của động mạch chủ trên nằm trong túi ngoại tâm mạc (Hình 3.85B). Chúng đi qua ngoại tâm mạc sợi ở gần mức sụn sườn 2 và đi vào nhĩ phải ở bờ dưới của sụn sườn 3. Phần bên trong túi ngoại tâm mạc được bào phủ bởi ngoại tâm mạc thanh mạc trừ một vùng nhỏ ở mặt sau của nó.

Sau khi đi qua cơ hoành, ở gần mức đốt sống TVIII, tĩnh mạch chủ dưới đi vào ngoại tâm mạc sợi. Một đoạn ngắn của mạch máu này thì nằm bên trong túi ngoại tâm mạc trước khi đi vào nhĩ phải. Ở bên trong túi ngoại tâm mạc, nó được che phủ bởi ngoại tâm mạc thanh mạc trừ một phần nhỏ ở mặt sau của nó (Hình 3.85B).

Một đoạn rất ngắn của mỗi tĩnh mạch phổi cũng nằm bên trong túi ngoại tâm mạc. Những tĩnh mạch này thường có số lượng là 2 xuất phát từ mỗi phổi, đi qua ngoại tâm mạc sợi và đi vào vùng trên của nhĩ trái ở mặt sau của nó. Trong túi ngoại tâm mạc, một phần mặt sau của tất cả các tĩnh mạch phổi được che phủ bởi ngoại tâm mạc thanh mạc. Thêm vào đó, xoang chếch ngoại tâm mạc nằm giữa các tĩnh mạch phổi phải và trái, bên trong túi ngoại tâm mạc (Hình 3.85B).