CÁC BẠN TẢI SÁCH NGUYÊN BẢN TẠI ĐÂY NHÉ VÀ CÁC PHẦN TƯƠNG ỨNG TẠI ĐÂY NHÉ: https://tailieuykhoamienphi.com/su-kich-thich-theo-nhip-cua-tim/

KIỂM SOÁT SỰ KÍCH THÍCH VÀ DẪN TRUYỀN Ở TIM

NÚT XOANG LÀ NƠI TẠO NHỊP CỦA TIM

Như đã nói trước đó về sự hình thành và lan truyền xung động ra toàn bộ tim, chúng ta chú ý rằng xung động bình thường xuất phát từ nút xoang. Trong một vài tình trạng bất thường thì không đúng như thế. Những phần khác của tim cũng có thể tạo ra kích thích nội tại theo nhịp giống như cách mà các sợi nút xoang làm; khả năng này thì đặc biệt đúng với nút nhĩ thất và các sợi Purkinje.

Các sợi nút nhĩ thất, khi không bị kích thích từ một vài nguồn bên ngoài, thì sẽ phát ra một nhịp nội tại với tần số 40 đến 60 lần trên phút và các sợi Purkinje tạo xung động ở một tần số đâu đó từ 15 đến 40 lần trên phút. Những tần số này khác so với một tần số bình thường nút xoang là 70 đến 80 lần/phút.

Tại sao nút xoang kiểm soát nhịp tim hơn là nút nhĩ thất hay sợi Purkinje? Cầu trả lời xuất phát từ việc là tần số phát xung của nút xoang nhanh hơn đáng kể so với tần số tự phát xung động tự nhiên của cả nút nhĩ thất và các sợi Purkinje. Mỗi lần nút xoang phát xung, xung động của nó được dẫn truyền qua cả nút nhĩ thất và các sợi Purkinje, đồng thời cũng tạo ra xung động trên màng dễ bị kích thích. Tuy nhiên, nút xoang phát xung một lần nữa trước khi cả nút nhĩ thất và sợi Purkinje có thể chạm đến ngưỡng để có thể tự kích thích.  Vì thế, xung động mới từ nút xoang phát ra cả nút nhĩ thất và sợi Purkinje trước khi tự kích thích xảy ra ở những vùng này.

Vì thế, nút xoang kiểm soát nhịp đập của tim do tần số phát xung theo nhịp của nó thì nhanh hơn bất kì vùng nào khác của tim. Vì thế, nút xoang hầu như luôn luôn là “máy phát nhịp” của một quả tim bình thường.

– Nơi phát nhịp bất thường – Nơi phát nhịp lạc chỗ:

Đôi khi một vài phần khác của tim phát triển một tần số phát xung động theo nhịp. Sự phát triển này đôi khi xảy ra bên trong nút nhĩ thất hoặc các sợi Purkinje khi một trong hai vị trí này trở nên bát thường. Trong mỗi trường hợp, nơi phát nhịp của tim chuyển từ nút xoang đến nút nhĩ thất hoặc sợi Purkinje bị kích thích. Dưới những trường hợp hiếm gặp, một nơi trong cơ tâm nhĩ hoặc tâm thất bị kích thích quá mức và trở thành nơi phát nhịp.

Một nơi phát nhịp khác nút xoang được gọi là nơi phát nhịp lạc chỗ. Một nơi phát nhịp lạc chỗ tạo ra trình tự bất thường về co cơ của các phần khác nhau của tim và có thể làm suy giảm đáng kể khả năng bơm máu của tim.

Một nguyên nhân khá của chuyển vị trí nới phát nhịp là block dẫn truyền xung động từ nút xoang đến những phần khác của tim. Nơi phát nhịp mới xảy ra thường xuyên nhất ở nút nhĩ thất hoặc trên phần xuyên của bó nhĩ thất trên đường đi xuống tâm thất.

Khi block nhĩ thất xảy ra – là khi xung động tim không có khả năng đi từ tâm nhĩ xuống tâm thất qua nút nhĩ thất và hệ thống bó – tâm nhĩ tiếp tục đập với một nhịp bình thường của nút xoang, trong khi một nơi phát nhịp mới thường phát triển trong hệ thống Purkinje của tâm thất và có làm cho tâm thất đập với một tần số mới đâu đó khoảng 15 đến 40 nhịp/phút. Sau khi block bó nhĩ thất đột ngột, hệ thống Purkinje không thực hiện phát xung động nội tại tự động  theo nhịp cho đến khoảng 5 đến 20 giây sau, bởi vì trước khi block, các sợi Purkinje bị “tăng tốc quá mức” bởi các xung động nhanh của nút xoang và tiếp theo rơi vào trạng thái bị “đàn áp”. Trong suốt 5 đến 20 giây này, tâm thất không có khả năng bơm máu và một người sẽ ngất  sau 4 đến 5 giây đầu tiên do thiếu máu đến não. Sự tạm dừng tiếp nhận này của nhịp tim được gọi là hội chứng Stokes-Adams. Nếu sự tạm dừng này quá dài, thì có thể dẫn đến tử vong.