CÁC BẠN TẢI SÁCH SINH LÍ Y KHOA NỔI TIẾNG GUYTON VÀ CÁC PHẦN DỊCH CỦA MÌNH TẠI ĐÂY NHA: https://tailieuykhoamienphi.com/phan-tich-dien-tam-do-cua-cac-bat-thuong-tai-co-tim-va-luu-luong-vanh-phan-tich-vector/

SỰ KHỬ CỰC CỦA TÂM NHĨ – SÓNG P

Sự khử cực của tâm nhĩ bắt đầu trong nút xoang và lan theo mọi hướng trên tâm nhĩ. Vì thế, điểm ban đầu mang điện thế âm trên tâm nhĩ là ở điểm khoảng điểm đi vào của tĩnh mạch chủ trên nơi mà nút xoang nằm ở đó và hướng của sóng khử cực ban đầu được thể hiện bằng vector màu đen trên Hình 12-9. Hơn thế nữa, vector nhìn chung vẫn theo hướng này trong suốt quá trình khử cực bình thường của tâm nhĩ. Bởi vì hướng này thường theo hướng chiều dương của các trục của 3 chuyển đạo lưỡng cực chi tiêu chuẩn, nên ECGs ghi lại từ tâm nhĩ trong suốt quá trình khử cực cũng thường dương trên tất cả các chuyển đạo này, như trong Hình 12-9. Sự ghi lại quá trình khử cực được gọi là sóng P.

– Sự tái cực của tâm nhĩ – sóng T của tâm nhĩ:

Sự lan truyền của sóng khử cực trong toàn bộ cơ tâm nhĩ thì chậm hơn nhiều so với trong tâm thất bởi vì tâm nhĩ không có hệ thống Purkinje để dẫn truyền nhanh sóng khử cực. Vì thế, cơ xung quanh nút xoang trở nên khử cực một thời gian dài trước khi cơ ở phần xa của tâm nhĩ khử cực. Cuối cùng, khu vực trong tâm nhĩ mà tái cực trước cũng là vùng nút xoang, khu vực mà ban đầu khử cực trước. Vì thế khi tái cực bắt đầu, vùng xung quanh nút xoang trở nên dương hơn so với phần còn lại của tâm nhĩ. Vì vậy, vector tái cực tâm nhĩ thì ngược lại so với vector khử cực. (Chú ý rằng điều này đối ngược so với các tác động trong tâm thất). Vì thế, như bên phải hình 12-9, sóng T của tâm nhĩ xuất hiện sau khoảng 0,15 giây sau sóng P của tâm nhĩ, nhưng sóng T này ở phía đối diện so với sóng P dựa trên đường 0 tham chiếu; vì thế, nó bình thường âm hơn là dương trong 3 chuyển đạo lưỡng cực chi tiêu chuẩn.

Trong một điện tâm đồ bình thường, sóng T của tâm nhĩ xuất hiện ở khoảng cùng thời gian với phức hợp QRS của tâm thất. Vì thế, hầu như luôn luôn bị che đi bởi phức hợp QRS của tâm thất, mặc dù trong một vài tình trạng rất bất thường thì nó sẽ được ghi lại trên ECG.