CỔ:

Lỗ ngực trên mở trực tiếp vào nền cổ (Hình 3.7).

Phía trên của mỗi khoang màng phổi mở ra gần 2 đến 3 cm trên xương sườn I và sụn sườn vào nền cổ. Giữa những phần mở rộng của khoang màng phổi này, các cấu trúc tạng lớn đi giữa cổ và trung thất trên. Ở đường giữa, khí quản nằm ngay trước thực quản. Các mạch máu lớn và dây thần kinh lớn đi vào và ra khỏi lồng ngực ở lỗ ngực trên phía trước và phía ngoài các cấu trúc này.  

CHI TRÊN

Một hố nách, hay đường vào chi trên, nằm mỗi bên của lỗ ngực trên. Những hố nách này và lỗ ngực trên liên hệ phía trên với nền cổ (Hình 3.7).

Mỗi hố nách được hình thành bởi:

– bờ trên xương vai phía sau

– xương đòn phía trước

– bờ ngoài của xương sườn I phía bên trong

Đỉnh của mỗi hố hình tam giác hướng ra ngoài và được hình thành bởi bờ trong của mỏm quạ, là thành phần mở ra phía trước của bờ trên xương vai.

Đáy của lỗ mở hình tam giác của hố nách là bờ ngoài của xườn sườn I.

Các mạch máu lớn đi giữa hố nách và lỗ ngực trên nhờ đi qua xương sườn I.

Các phần gần của đám rối cánh tay cũng đi giữa cổ và chi trên nhờ đi qua hố nách.

BỤNG

Cơ hoành chia ngực khỏi bụng. Các cấu trúc đi giữa ngực và bụng hoặc xuyên qua cơ hoành hoặc đi ra sau (Hình 3.8):

– Tĩnh mạch chủ dưới xuyên qua gân trung tâm cơ hoành để vào phía bên phải của trung thất gần mức TVIII.

– Thực quản xuyên qua phần cơ của cơ hoành để rời khỏi trung thất và vào bụng ngay bên trái đường giữa đốt sống TX.

– Động mạch chủ đi ra sau cơ hoành ở đường giữa ở mức đốt sống TXII.

– Các cấu trúc khác đi giữa lồng ngực và bụng đi qua hoặc ra sau cỏ hoành.

VÚ:

Vú, bao gồm tuyến vú, mạc nông và da, nằm trong vùng ngực, trên thành ngực trước mỗi bên (Hình 3.9).

Các mạch máu, bạch huyết và các dây thần kinh liên quan đến vú như sau:

– Các nhánh từ động mạch ngực trong và tĩnh mạch ngực trong xuyên qua thành ngực trước mỗi bên của xương ức để cung cấp máu cho phía trước của thành ngực. Những nhánh đó liên quan chủ yếu với khoang gian sườn 2 đến 4 cũng cấp máu cho phần trước trong của mỗi ngực.

– Mạch bạch huyết từ phần trong của vú kèm theo các động mạch xuyên và thoát vào các hạch cạnh ức ở mặt sau của thành ngực.

– Các mạch máu và mạch bạch huyết liên quan đến các phần ngoài của vú xuất phát từ hoặc thoát vào vùng nách của chi trên.

– Các nhánh ngoài và trước của dây thần kinh gian sườn 4 đến 6 chi phối cảm giác từ da của vùng vú.